Средновековие

Средновековието се дели условно на три основни периода:

Ранно Средновековие (края на V — средата на XI век).

Развито Средновековие (средата на XI — края на XV век).

Късно Средновековие или ранно Ново време (XVI—XVII век).

Ранно Средновековие

Ранното Средновековие е условен период от европейската история, започващ с разпадането на Римската империя. То продължава около 5 века, приблизително от 500 до 1000 година. Основните събития и процеси, характерни за него са Великото преселение на народите, походите на викингите, възникването на кралствата на остготите в Италия и вестготите в Аквитания и на Пиренейския полуостров и образуването на държавата на франките, която в периода на своя разцвет заема голяма част от Европа. ВъзникваИслямът и започва да разширява влиянието си. Северна Африка и Испания влизат в състава на арабския Халифат. На Британските острови съществуват множество малки кралства на англитесаксите и келтите, появяват се държави в Скандинавия, а също така вЦентрална и Източна Европа.

Развито Средновековие

Развитото Средновековие е периодът от средновековната епоха, който вероятно най-силно влияе върху формирането на представите на съвременния човек за средните векове. Характеризира се с развитието на феодализма до класическата му форма, възхода на рицарските идеали и рицарското съсловие, Кръстоносните походи и появата наИнквизицията.

Периодът продължава приблизително от 1000 до 1300 г. Основна тенденция през този период е бързото увеличаване на числеността на населението на Европа, което довежда на свой ред до резки изменения в социалната, политическата и други сфери.

През Развитото Средновековие Европа започва значително да се развива. Скандинавия приема християнството.Каролингската империя се разпада на два отделни държави, на чиито територии по-късно се сформират съвременнитеГермания и Франция. Организират се християнските кръстоносни походи с цел отвоюване на Палестина от селджуките. Развиват се и забогатяват градовете, активно се развива културата. Появяват се нови стилове и направления в архитектурата и музиката.

В Източна Европа епохата е свързана с разцвета на Киевска Рус и появата на историческата сцена на Полша и Великото литовско княжество. Нашествието на монголитепрез 13 век нанася непоправим ущърб на развитието на Източна Европа. Много държави в този регион са разграбени и опустошени.

Късно Средновековие

Има спорове сред историците до кога точно продължава Късното Средновековие. Повечето определят продължителността му в периода XIV – XV век. В западноевропейската наука краят на Средновековието обичайно се свързва с началото на църковната реформация или епохата на Великите географски открития. Късното Средновековие е наричано още и епохата на Възраждане.

През този период се наблюдават: въздигането на Русия и справянето ѝ с татарската заплаха от изток, турското нападение в Югоизточна Европа, изгонването на арабитеот Испания, протичането на Стогодишната войнаВеликите географски открития.

Около 1300 г., периодът на развитие и разцвет на Европа завършва с цяла серия бедствия, като Големият глад от 1315—1317 г., който настава поради необикновено студените и дъждовни лета, погубили реколтите. След глада и болестите започва Черната смърт, епидемия от чума, която унищожава повече от половината европейско население. Разрушаването на социалния строй довежда до масови вълнения — именно през този период избухват известните селски войни в Англия и Франция, катоЖакерията. Депопулацията на европейското население е довършена от опустошенията, настъпили с монголо-татарските нашествия и Стогодишната война.

 

Източник: http://bg.wikipedia.org/

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s